REZERWACJA

REGULAMIN   VILLI   LULU

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Villi Lulu

Ul. Transportowców 10A 02-858 Warszawa.

 1. Opiekunem Gościa jest obsługa Villi dostępna pod numerem telefonu

+48 518-077-055

 1. Villa zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za pobyt Gościa w dniu przyjazdu do Villi (z góry) lub dokonania preautoryzacji karty.
 2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Villi w trakcie trwania doby hotelowej nie jest zwracana opłata, która została pobrana za pierwszą dobę lub nie jest zwracana opłata która została przekazana na konto bankowe Villi tytułem zadatku.
 3. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 22:00 w dniu przyjazdu, Villa zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za pierwsza dobę hotelową

Villa może obciążyć opłatą kartę kredytową gościa lub nie zachować wpłacony zadatek.

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Pokój w Villi wynajmowany jest na doby hotelowe
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00-12:00
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty na jedną dobę
 5. Życzenie przedłużenia pobytu Gość Villi powinien zgłosić obsłudze do godziny 9:00 w dniu w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:30 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 7. Villa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności miejsc noclegowych.
 8. Villa ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lulu – Aleksandra Kiełbasińska

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

 1. Gość powinien zawiadomić obsługę Villi o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa
 3. Gość Villi ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Villi powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
 4. Przy wyjeździe Gość powinien zamknąć okno, wyłączyć telewizor i zgasić światło sprawdzić zamknięcie drzwi od pokoju a klucze od niego pozostawić na biurku.
 5. Za zgubienie kluczy od pokoju pobierana jest opłata w wysokości 50 złotych.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Villa akceptuje zwierzęta. Za pobyt w pokoju zwierzęcia pobierana jest opłata 30złotych/doba.
 8. Palenie tytoniu w pokoju i na terenie Villi jest zabronione pod groźbą kary 500 złotych.
 9. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 10. Osoby nie zameldowane w Villi mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 8:00-22:00 tylko za wiedza i zgodą obsługi Villi Lulu.
 11. W Villi obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22:00-7:00
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 13. Na terenie Villi obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych.
 14. W przypadku nieodpowiedniego lub/ i agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek Villi, godność innych osób lub ich dobra osobiste Villa zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej i poproszenia Gościa o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 15. Villa może odmówić przyjęcia

-       gościa, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin Villi

–      gościa znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

 –      gościa nie legitymującego się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy)

 1. .Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Villi, w pokoju, a także na stronie internetowej, która jest dostępna pod adresem villalulu.pl
 2. Villa nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu do własnego, osobistego użytku, odbiornik telewizyjny.
 3. Villa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Właściciel Villi nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody, awaria pieca gazowego itp.).
 4. Personel Villi ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą zostać na jego prośbę odesłane na wskazany adres i na jego koszt. W przypadku braku kontaktu ze strony gościa pozostawione przedmioty przepadają na rzecz Villi po upływie 30 dni.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Villi.

WARUNKI REZERWACJI:

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji przez Gości indywidualnych przed przyjazdem wymagana jest wpłata zadatku w wysokości ok.30% kwoty całej rezerwacji Pozostała kwota zostaje uiszczona w dniu przyjazdu.
 1. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Villi.
 1. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie wpływu na konto Villi zadatku bądź całej kwoty rezerwacji.
 1. Wpłaty za rezerwacje należy dokonywać na konto:

Lulu – Aleksandra Kiełbasińska

Ul. Transportowców 10A

02-858 Warszawa

Bank Pekao S.A.

Nr konta:

03 1240 6292 1111 0010 5230 1165

W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska, na które jest dokonana rezerwacja oraz terminu pobytu.

 1. Villa akceptuje karty płatnicze Visa MasterCard, American Express
 1. Ceny obowiązujące w Villi podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie

dokonywania rezerwacji.

 1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) gość meldując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadcza, iż został poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

WARUNKI ANULACJI REZERWACJI:

 1. Zwrot zadatku nie jest możliwy.
 2. Jeżeli gość poinformuje Villę 6 dni przed przyjazdem o anulacji rezerwacji – możliwe jest przeniesienie zadatku na inny termin.
 3. W przypadku niestawienia się w Villi w dniu rozpoczęcia rezerwacji, obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę hotelową oraz anulacji rezerwacji na pozostałe noce o ile nie otrzyma od Gościa informacji o późniejszym przyjeździe.

Logo Footer

ul. Transportowców 10A; 02-858, Warszawa
warszawa@villalulu.pl